Identyfikacja wizualna / Visual identity

Identyfikacja wizualna / Visual identity

PL / Spójność, pomysł i konsekwencja. Przy projektowaniu logo z całym systemem identyfikacji wizualnej, największe znaczenie ma zaangażowanie w proces projektowania. Poczynając od kwerendy informacyjnej, poznania branży i rozumienia potrzeb tworzymy znak ,który jest spójny z filozofią firmy.  

EN / Consistency, concept and consequence. Deep engagement into the design process is the most important factor during the creation of visual identity. From research and queries, to familiarization with the industry, to understanding of the needs, we create a logotype adjusted to the company philosophy.